ČAST | ČMKV | TVREGISTR | STIS výsledky: A, L, S, B, T, M, Z, E, H, J, C, P, K, U | METODIKAROZHODČÍ | ELO ST

Nově v menu RACKETSPORT odkaz na Akční nabídku tohoto obchodu. Děkujeme Vám za návštěvu, přízeň a aktivní používání portálu TT-SPORT. Svou podportu určenou pro další rozvoj portálu můžete vyjádřit také proklikem na reklamním banneru v levém pruhu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Tým portálu TT-SPORT.cz.

Přihlášení / odhlášení

Podpořte Portál TT-SPORT

Základy stolního tenisu s Richardem Prausem – část 19:

Příklad tréninkové jednotky  (zdroj: Butterfly-News 4/2011)

Základy stolního tenisu s Richardem Prausem – část 19: Příklad tréninkové jednotky

„Existují zde jistá pravidla, ale rovněž i prostor pro kreativitu“

Bývalý německý reprezentační trenér Richard Prause píše prakticky orientovaný seriál, exklusivně pro Butterfly News: „Základy stolního tenisu“. Uvádí zde užitečné tipy, které jdou snadno naučit, pro Ty z Vás, kdo chce svoji hru zlepšit. Bývalý Německý národní hráč pracuje pro Německou stolně tenisovou asociací jako národní trenér od května 2010. Od roku 2004 byl hlavním trenérem týmu mužů a v poslední době s týmem mužů vyhrál stříbrnou medaili v Moskvě. Nyní je Richard jedním z trenérů v Akademií Wernera Schlagera, v novém mezinárodním stolně tenisovém centru ve Vídni, kterou mistr světa z roku 2003, Werner Schlager, založil. V 19. části seriálu bude Richard hovořit o sestavení tréninkové jednotky. V jakém pořadí by měli být jednotlivá cvičení odehrána. Jaké varianty kombinací by zde měli být? Jak správně sestavit ucelenou tréninkovou jednotku.V posledních číslech Butterfly-News jsi se zabýval různými kombinacemi cvičeních a co každá z nich „přináší“ za zlepší samotnému hráči v jeho hře. Richarde, upřednostňují tospinoví hráči určitá konkrétní cvičení/kombinace?

Na to Vám nedokáži odpovědět. Nedá se to zobecnit. Někdo rád hraje často nepravidelné kombinace, druhý či třetí preferuje pravidelné kombinovaná cvičení nebo se zaměřuje na „práci nohou“.

Kombinace zaměřená na práci nohou jsou hodně náročná. Mají rádi profesionální hráči cvičení, kde se dostávají na samotnou hranici svých možností?

Obecně, ano. Zpravidla rádi hrají kombinace zaměřené na práci nohou nebo kombinovaná cvičení, tak aby dokázali adekvátně zareagovat na určité zahrané míče od soupeře a souvisle s tím pracovat s nohama. Někdy je musím, jako trenér „trochu přinutit“ ale obecně, hráči na vysoké úrovni jsou připraveni na tom tvrdě pracovat.

Zcela jistě existují určitá pravidla v jakém pořadí by měla být hrána jednotlivá cvičení. Jak by to mělo vypadat?

Samozřejmě, ale i tak je zde vždy prostor pro kreativitu, přestože trénink by mohl být nudný. Rád bych to vysvětlil na příkladu dvou tréninkových jednotkách, které mohou být hrány v jednom dnu. Záleží na struktuře tréninku. Můžete například hrát kombinovaná cvičení na začátku, následovaná dvěma nepravidelnými kombinacemi a pak dvěma cvičeními pro servis – příjem. Tréninkovou jednotku zakončíte cvičeními zaměřené na práci nohou. Princip od jednoduchého k obtížnějšímu je zde zachován a od pravidelnosti k nepravidelnosti je zde rovněž použit. Odpoledne bude následovat cvičení zaměřená na práci nohou z rána. Rovněž můžete začít např. nepravidelnými kombinacemi. Následně dvěma nebo třemi cvičeními pro servis-příjem a nakonec cvičeními pro práci nohou. Je zcela zřejmé, že prostor pro kreativitu zde je, když sestavujete tréninkovou jednotku.

Na co by si měl trenér obzvlášť dávat pozor při vykonávání tréninku?

Trenér by měl mít vždy pocit, že hráči se snaží v tréninku provádět svá tréninková cvičení na hranici svých možností a s dobrou technikou a to tak, že závažné chyby „při pohybu“ nenastanou. Obzvláště při nepravidelných kombinací by měli hráči vždy zaujmout svoji optimální základní pozici pro provedení úderu. Trenér musí obezřetně sledovat a zvážit, zda bylo zvažovaného cíle při cvičení dosaženo, např. zda se lepší v pohybu. Jestliže cílem je například, že hráč by měl stát na obou nohách při odehrání úderu z forehandové strany, trenér by to měl pečlivě sledovat, že tohoto cíle hráč dosáhl bez toho aniž by přitom ztrácel rovnováhu a byl tak v optimální úderové pozici. Pokud se ale hráč o to pokouší a nedaří se mu to, trenér jej musí přerušit a opravit jej tak, aby pomohl hráči zlepšit jeho kvalitu pohybu.

Mohl by jste nám nastínit tréninkovou jednotku, která by obsahovala zmíněné požadavky?

S radostí. Následující tréninková jednotka je obtížná a měla by být hrána na začátku tréninkového týdne, když víte, že příští týden se bude konat nějaké utkání. Jestliže zahrneme zhruba 15 minut na přestávky pro pití a pro opětovné vydýchání se (když je třeba popadnou dech), celkem to bude činit 2,5 hodiny. Ne všechny tréninkové jednotky jsou tak dlouhé, ale pokuste se vyhnout delším přestávkám. I tak by se mělo začít pomalu, postupně zrychlovat.

Příklad tréninkové jednotky

1
Obecná rozcvička

15 minut

2
Rozehrání se forhandem a backhandem diagonálně. Kombinace: jednoduchá pravidelná.

10 minut

3
Forhandový topspin proti forhandovému topspinu středem stolu s nepravidelnými míči do forhandové strany s následným volným zakončením. Cvičení: kombinovaná nepravidelná, volná hra na konci.

10 minut

4
"A" hraje forhaový topspin z forhandové strany do forehandu "B". "B" blokuje doprostřed stolu. "A" topspinuje(„loop!“) svým forhandem ze středu stolu do forehandu "B", dokud "B" mu nezačne blokem hrát nepravidelně podél boční strany stolu do backhandu "A". "A" pokračuje backhandovým topspinem diagonálně do backhandu "B", dokud "B" nezačne blokem hrát nepravidelně do vzdálenější forhandové strany "A", následuje volná hra. Cvičení: kombinované-nepravidelné s volnou hrou.

20 minut – 2 x 10

5
"A" hraje forhandový topspin. "B" blokuje jednou do prostředku stolu a jednou do strany nepravidelně (bh nebo fh). Pokud dvakrát za sebou zahraje blok do forhandové strany, následuje volná hra. Cvičení: kombinované-nepravidelné s volnou hrou.

20 minut - 2 x 10 

6
Podání: krátký servis na střed stolu, oponent: krátký nebo dlouhý příjem do forehandu. Volná hra po krátkém příjmu, po dlouhém příjmu podávající musí zahrát první topspin (fh nebo bh) do backhandu oponenta, který jej odehraje zpět, buď do forehandu nebo backhandu. Následuje volná hra. Cvičení: Taktické část cvičení se servisem-příjmem a zakončena volnou hrou

20 minut - 2 x 10 

7
Nyní "A" přijímá. Oponent "B" podává krátce, "A" přijímá střídavě krátce nebo dlouze do forehandu "B", volná hra. Cvičení: Taktické část cvičení se servisem-příjmem a zakončena volnou hrou

20 minut - 2 x 10 

8
Krátce – krátká hra s 2-2 se změnou podání. Oba hráči mohou zahájit krátce-krátce, zahrát flip nebo agresivně náraz k základní lajně do forehandu. Následuje volná hra. Cvičení: taktické cvičení se stresem při krátce-krátce, zakončená volnou hrou.

10 minut

9
Volná hra s libovolným servisem. Vítěz opět podává. Libovolné servisy. Cvičení: Soutěž s odlišným bodováním. Nápověda: Hráno jako náhrada za cvičení zaměřené na práci nohou, 
2x5 minut, záleží na Vás.

10 minut

135 Minut 

+ cca. 15 minut na krátké přestávky na pití a „čas na vydýchání se“

150 minut


Poznámka překladatele:
Jedná se o "volný překlad článku". Je to pracovní verze, bez gramatických a jazykových úprav. Přeloženo z anglické verze. Přeložil - RCZOC.