ČAST | ČMKV | TVREGISTR | STIS výsledky: A, L, S, B, T, M, Z, E, H, J, C, P, K, U | METODIKAROZHODČÍ | ELO ST

Nově v menu RACKETSPORT odkaz na Akční nabídku tohoto obchodu. Děkujeme Vám za návštěvu, přízeň a aktivní používání portálu TT-SPORT. Svou podportu určenou pro další rozvoj portálu můžete vyjádřit také proklikem na reklamním banneru v levém pruhu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Tým portálu TT-SPORT.cz.

Přihlášení / odhlášení

Podpořte Portál TT-SPORT

Oh Sang Eun – Dokonalé forehandové flipy (zdroj: ButterflyNews – rok 2010)

Dokonalé forehandové flipy alá Oh

Jihokorejský hráč Oh Sang Eun je proslulý svými forehandovými flipy: Smash-flipspin-flip nebo přesně umístěným soft-flipem. 13. hráč světa na světovém žebříčků mužů (ITTF – 2/2011) je hráčem, který toto umí jako nikdo jiný na světě.
Přestože tento pravoruký hráč je velice schopný v příjmu podání, vždy se snaží jej přijmout aktivně. Rovněž ve hře na krátko hraje tento smluvní hráč firmy Butterfly aktivně a neváhá se chopit iniciativy a i úspěšně útočí. Vybrali jsme tři série snímků, kde Oh působivě předvádí tři varianty svého forehandového flipu:

a) diagonální flip - pohled z jeho forehandové strany (série snímků A)
b) flip podél boční lajny – pohled ze strany jeho forehandu (série snímků B)
c) forehandový flip – pohled z backhandové strany (série snímků C)

Pokud navzájem porovnáme všechny tři série, rychle zjistíme, že základní struktura flipu zůstává stejná. Pouze na konci úderu se pozice rakety mírně odlišuje a i samotný směr úderu, protože toto záleží na příchozí rotaci s jakou nám přijde míč. 

Pojďme se spolu blíže-ji podívat na úspěšné provedení flipu a jeho hlavní rysy.


chodidlo / nohy / horní část těla (žluté kružnice / šipky)


- Oh posune svoji pravou nohu mírně vpřed ze svého základního postavení (žluté kružnice) a přesune váhu těla vpřed, když udeří do míče. Na konci úderu je váha těla na přední pravé noze, kterou dá zpět, když jde zpátky do základního postavení.

- Při flipu z backhandové strany Oh stojí bokem ke stolu. Práce nohou je zde mírně odlišná. Nyní Oh získal potřebný prostor a stojí kolmo ke stolu. Pohne levou nohou vpřed, jež následuje pravá noha – směrem k místu, kde dojde ke kontaktu s míčkem – jako u forehandové smeči nebo topspinu. Pokud se podíváte pozorně, vždy jakoby skočí, když provede kontakt s míčem. Toto není nezbytné provést, ale ukazuje nám to s jakou dynamikou je rychle proveden flip, který je umístěn do prostředku poloviny stolu soupeře. Kromě toho tyto série snímků ukazují jak je celé tělo začleněno do tohoto úderů a jak vysokou úroveň koordinace vyžaduje, obzvláště s rovnováhou těla, protože hráč se nakloní nad stolů svojí horní částí těla kvůli krátkým míčům a přitém není dovolenou pohnout stolem a ještě se musí vrátit do základního postoje, což opravdu není vůbec snadný úkol.Hrací ruka / raketa (červené kružnice / šipky)

Nejdůležitější rys flipu je jasně patrný ve všech třech variantách. Uzavřená raketa se posune mírně nahoru (červená šipka). Přidaná ilustrace jen znovu podtrhuje podstatu úderu. Pokud má hodně spodní rotace příchozí míč, o to víc je potřeba provést úder směrem vzhůru a sklon rakety musí být více otevřen. Pokud se hraje flip proti topspinu, pohyb ruky je nižší, ale stále nahoru a vpřed. Úhel naklonění rakety je více či méně uzavřenější. Navíc nám Oh ukazuje, že fip je úder celou rukou a né jen zápěstím. Rychlost nižší ruky v lokti a využití zápěstí rozhodne o rychlosti flipu. Je zde ještě jeden důležitý bod ke zvážení: V okamžiku, kdy je míč udeřen, celá váha těla spočívá na přední pravé noze, jako když hážete míčem nebo oštěpem. Toto můžeme přesně vidět na sérií snímků AB, jak Oh využívá pravou nohu k provedení úderu. Tímto způsobem je Oh schopen zasáhnout míč před svým tělem a má tak více prostoru pro jeho hrající ruku.

Shrnutí:
Flip jak jej hraje Oh, je již značně pokročilou technikou ve stolním tenise. Kromě výborné schopnosti koordinace pohybu a rychlých nohou, flip vyžaduje rovněž hodně citu pro míč. Chvíli trvá než se flip naučíte a hodně praxe. Také vyžaduje hodně zkušeností, protože jednou z podmínek pro správné provedení flipu je i správně předvídání příchozího míče se zvážením jeho rotace, místo toho aby jste jej pinkly krátce nebo dlouze, což při hře flipu je umění.


P.S.: Jedná se o "volný" překlad článku. Pro překlad byla použita anglická verze. Článek neprošel jazykovou korekturou. Jedná se o pracovní verzi článku. Přeložil - rczoc.

(Situace k 24.3.2011:
Momentálně máte k dispozici jeden servis a jednu techniku k provedení backhandového topspinu nad stolem(pro příjem). Rozhodl jsem se zde ještě rychle zveřejnit článek o forehandovém flipu, aby jste byli schopni přijmout servis i na své forehandové straně. To by pro začátek mohlo na nějakou dobu Vám stačit, než skončí sezóna. Tři zde doposud zveřejněné články o metodice patří k již pokročilým technikám, jež opravdu vyžadují řádný systematický trénink. Není snadné toto zvládnout. Nenechte se odradit prvními neúspěchy. S pozdravem - RCZOC)


...pokud by někdo zde na fóru uměl na "dané téma" stvořit("střihnout") krátký video klip, velmi bych to uvítal. Bohatě by postačilo něco takové - viz ukázka níže.