ČAST | ČMKV | TVREGISTR | STIS výsledky: A, L, S, B, T, M, Z, E, H, J, C, P, K, U | METODIKAROZHODČÍ | ELO ST

Nově v menu RACKETSPORT odkaz na Akční nabídku tohoto obchodu. Děkujeme Vám za návštěvu, přízeň a aktivní používání portálu TT-SPORT. Svou podportu určenou pro další rozvoj portálu můžete vyjádřit také proklikem na reklamním banneru v levém pruhu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Tým portálu TT-SPORT.cz.

Přihlášení / odhlášení

Podpořte Portál TT-SPORT

Zhang Jike - Backhand topspin nad stolem

Zhang Jike je momentálně 6. hráčem světa na světovém žebříčku mužů (žebříček mužů ITTF – 2/2011).

Oprávněně patří mezi současné nejlepší čínské hráče z nové nastupující generace. Zhang Jike nedávno podepsal smlouvu s firmou Butterfly. Tento hráč je znám a obáván svou velmi propracovanou a přesnou útočnou hrou. Obzvláště z backhandové strany si tento pravoruký hráč umí vytvořit extrémní tlak na soupeře ze všech pozic a zón za stolem. Dnes si předvedeme na sérií snímků jeho specialitu: backhandový topspin nad stolem. Zhang dovede zahrát krátký „loop“ nebo polodlouhé balony nad stolem backhandem a tak převzít iniciativu. Tři série snímků nám jej ukážou z pravé strany(A1-7), z levé strany(B1-7) a zepředu (C1-7). Různé úhly pohledů na jeho backhandový pohyb nám tak usnadní a poskytnout lepší pochopení pro tuto techniků úderů. Stane se to tak lépe srozumitelné(pro všechny).

„Loop“ – druh úderu; u nás zjednodušeně nazýván topspin. Loop má velmi velkou vrchní rotaci a proto rychle klesá dolů. Rychlost směrem dopředu je variabilní, velmi rychlým se dnes říká power-topspiny (power loop) a pomalým slow loop. Původně tyto údery byly pomalé ale s extremní vrchní rotací. Tento úder je velmi vhodný pro odehrání míče se spodní rotací, který dopadá blíže k zadní hraně stolu a umožní tak nápřah pro vykonání tohoto úderu.

Zaujmutí postavení pro úder (A1-3, B1-3, C1-3):
Zhang zaujme výchozí pozici, nohy má v jedné přímce souběžně se stolem. Ohne horní číst těla směrem ke stolu (A, B, C3). Souběžně s tím, zvedne nahoru loket a posune raketu nad stůl. Úhel rakety je velmi ostrý (A, B, C3). Nyní začíná pohyb s úderem. Nápřah pro úder – „dozadu“ (A4, 5, B4, 5, C4, 5):

Zhang se ještě víc pokrčí v kolenou (snížení těžiště těla) a horní část těla nahne více dopředu. Současně s tím začne pohyb s raketou dozadu, loket jde dopředu (A, B, C4). Na snímcích A, B, C5 dosáhl optimální postavení pro svůj nápřah dozadu. Raketa je nad stolem. Dochází k natočení lokte a ramene směrem vpřed, raketa se přesunuje dozadu, tím dosáhne ideální napnutí svalů v rameni a v ruce. Všimněte si jeho zápěstí. Na snímku A, B, C5 můžete vidět, že je extrémně otočené dozadu, takže svaly v předloktí jsou extremně napnuté. Musíte si představit, že napínáte luk. Když je šíp tlačen dozadu, vytváří se pnutí v ohnutém luku, rovněž v pružné šlachše, pnutí se explosivě uvolní v okamžiku, kdy tuto energii necháme jít.
Přesně toto se stane během backhadového topspinového pohybu. Pozice zápěstí, předloktí a ramene, ohnutí těla a nohou vytváří extrémní pnutí ve svalech, které se uvolní explosivně během pohybu při úderu a to tak, aby bylo dosaženo maximální rychlosti rakety v momentě, kdy dojde ke kontaktu s míčem. Načasování, hlavně u backhandového topspinu je obzvlášť obtížné, protože použití zápěstí zde hraje mnohem větší roly, než u forehandového topspinu.


Pohyb úderu (A, B, C6) a dokončení pohybu (A, B, C7):

Zhang provede kontakt s míčem nad stolem, raketa svírá ostrý úhel. Pokud porovnáme snímky A, B, C5-7, zjistíme, že kromě hrající ruky je do pohybu úderu zapojeno celé tělo. Můžeme zřetelně vidět jak Zhang jde nahoru, spolu s úderem, který je veden dopředu a nahoru. Celá nashromážděná síla pro úder je uvolněna a dokončena pohybem, který je zachycen na snímcích A, B,C7. Pozice rakety v souvislosti s pozicí zápěstím zdůrazňuje tečkovaná čára, pohyb rakety opisuje půlkružnici. Snímky ze předu (C4, 5, 6, 7) nám ukazují extrémní použití zápěstí a půlkruhový pohyb při úderu a samotné hrající ruky.


Závěr:

Zhang nám ukazuje mistrně zvládnutý backhandový topspin, kde za jeho pomoci jsou demonstrovány důležité rysy tohoto úderu. Zda se to odehraje nad stolem nebo za stolem ze střední zóny - hlavní rysy zůstávají stejné: užití zápěstí, loket a ramene ve předu, podpora od těla a nohou. Zaleží to na Vašem záměru, jaký míč chcete takto odehrát, podle toho je nutné uzpůsobit: rychlost pohybu, bod kontaktu s míčem a délku úderu, rovněž směr a změnit úhel rakety. Ve výsledku Vám to nabízí rozličné varianty backhandového topspinu a jeho samotného užití ve hře. 

Včasné odehrání topspinu nad stolem by mělo být každopádně v repertoáru moderního útočného hráče, protože Vám poskytuje možnost otevřít aktivně hru proti krátkým míčům.