ČAST | ČMKV | TVREGISTR | STIS výsledky: A, L, S, B, T, M, Z, E, H, J, C, P, K, U | METODIKAROZHODČÍ | ELO ST

Nově v menu RACKETSPORT odkaz na Akční nabídku tohoto obchodu. Děkujeme Vám za návštěvu, přízeň a aktivní používání portálu TT-SPORT. Svou podportu určenou pro další rozvoj portálu můžete vyjádřit také proklikem na reklamním banneru v levém pruhu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Tým portálu TT-SPORT.cz.

Přihlášení / odhlášení

Podpořte Portál TT-SPORT

Zhang Jike - Forhandový servis s opačnou rotací

Zhang Jike je jedním z pěti současných nejlepších čínských top hráčů.

Nedávno byl na 6. místě na světovém žebříčků, když porazil Timo Bolla 4:0, který vůbec neměl šanci proti němu ve finále German Open v Dortmundu. Jike je dobře znám svým nebezpečným servisem. Tento hráč, firmy Butterfly, demonstroval tento servis proti Timo Bollu přímo impozantním způsobem. Světová jednička – Timo Boll, podle aktuálního světového žebříčku(2/2011) měl s tímto servisem velké problémy i s agresivně hrajícím pravorukým hráčem. Obzvláště jeho servis s opačnou(„reverzní“) rotací je velmi účinný, protože jeho varianty rotací nejsou až tak snadno čitelné pro soupeře. Nyní se pojďme podívat na tento servis, jež se nazývá „reverzní“ servis v podání top hráče. Začátek

Snímek č.1 – Začátek

Zhang Jike zaujal pozici pro servis. Horní část těla je snížena a ohnuta dopředu. Těžiště těla spočívá na přední levé noze. Pravou nohu posune zpět, ke stabilizaci těla. Levá ruka, která vyhodí míč do vzduchu, se právě nachází nad úrovní výšky stolu za koncovou čárou stolu (jde souběžně podél koncové čáry). Jeho oči jsou pevně upřeny na míč ve své ruce. Raketa je umístěna nad vrhající rukou s míčkem. Stejně jako všichni topspinoví hráči, používá typický úchop při servisu, kde prostředníček, prsteníček, malíček opustí držadlo rakety a pouze palcem a ukazováčkem drží pálku. Tímto způsobem si výrazně zlepší pohyblivost zápěstí. Současně s tím se i navýší možnost rychlosti pohybu pálky a poskytne mu i větší možnosti při udělení rotace míčku u servisu.Nápřah

Snímky 2-4 – Nápřah (dozadu)

Snímky 2-4 nám ukazují jak Zhang Jike se dokáže napřímit(pěkně narovnat), když nadhazuje míč a těžiště těla přitom přesune na pravou nohu. Tímto způsobem si on uvolní horní část trupu a jeho loket se zvedne do výše ramen. Míč je hozen do výše jeho očí, jak to činní mnoho topspinových hráčů. Zhang Jike má stále své oči upřeny na míč. Na snímku 4 můžeme vidět, že jeho prostředníček uvolněně spočívá na backhandové straně a ostatní jeho prsty jsou ohnuty a rozprostřeny nad nimi, jak je tomu u čínského držení penholderu („tužkové držení“ pálky).
Kontakt s míčem a dokončení servisu

Snímek č. 5-8 kontakt s míčem, následně ukončení servisu a opětovné zaujmutí základního postoje

Míč právě prošel nejvyšším bodem a nyní padá dolů. Zhang Jike zvedne loket o trošku víc nad rameno. Pokud porovnáte snímky č. 5 a č. 6, lze vidět, že posunul váhu těla na přední levou nohu a jakmile míč padá dolů, natočí/nakloní horní část trupu těla ve směru padajícího míčku(jako by jej chtěl obtočit okolo míčku). Tuto část pohybu můžeme nazvat jako: „ jdi do balónku“. Zcela jasně nám to ukazuje, že u forhandového servisu je zapojeno celé tělo a vyžaduje to tu největší možnou koordinaci těla a přesné načasování si („timing“) celého pohybu. Pokud během servisu znervózníte, neuspějete. Na amatérské úrovni je to velmi častý jev a můžete to vidět. I když není vidět kontakt s míčkem na sérií snímků pohybu hráče z levá doprava, i tak se stává zřejmý (viz ilustrace „1“). Samostatný snímek „Z“ objasňuje pohyb pálky a použití zápěstí. Zhang Jike kompensuje enormní užití těla při servisu svou přední levou nohou (snímek č. 6). Následně se rychle (jedná se o bleskový pohyb) odrazí z této nohy (snímek č. 7) a dostane se tak zpátky do základního postavení za stolem (snímek č. 8).

Závěr

Zakončení: Rozhodují možnosti

Koncem osmdesátých let byl Číňany objeven servis s reverzní(„opačnou“) rotací. Na začátku devadesátých let minulého století z něj vzešlo pár nezvyklých situací, když top hráči přijmuli tento servis na levou či pravou stranu stolu (i když to tak nechtěli nebo nezamýšlely), protože nemohli vidět pohyb rakety. Zakrývání servisu bylo stále tehdy povoleno, což vedlo později k jeho zákazu. V dnešní době je oblíben mezi top hráči – ne na amatérské úrovni – protože top hráči si mohou „přečíst“ demonstrovanou rotaci soupeře z jeho servisu, což může být zleva-doprava nebo zprava-doleva. Je zde pouze jedna věc, co si někdy nedokáží správně „vyčíst“ ze soupeřova provedení, přes dobrý výhled a tím je množství rotace. Užití zápěstí je malé ale extrémně rychlé a nadále zůstává velmi složité jej správně vyhodnotit: „ Jak moc tam je rotace?!“. Čím dál tím větší roli hraje u servisů zapojení pohybu zápěstím, kterého se používá u reverzního servisu a i u ostatních servisů. Intenzita užití zápěstí je odlišná u různých servisů. Rychlejším pohybem zápěstí a i s větší rychlostí pálky, v momentě kontaktu s míčkem, vznikne větší rotace. Jestliže zápěstí není v pohybu, v momentě kontaktu rakety s míčkem, pak tam není žádná nebo velmi malá rotace. Hráči hovoří o tzv. „prázdném“ servisu. Laik to stěží rozpozná. Reversní servis je hrán s boční, s boční se spodní a s boční s horní rotací. To záleží na uchopení pálky – více otevřená ve vertikálním směru – a na směru úderu – shora dolů, vodorovně, ze spodu nahoru – kde a kdy je míč zasažen, tolik odlišných variant rotací dostanete. Dnes je zakázáno skrývat podání – výjimky potvrzují pravidlo, Číňané jsou někdy velmi blízko u této hranice – je zde spousta variant rotací. Je stále uměním, i v naší době, vykouzlit z jednoho servisu(!) – velké množství rotací, s takovou „jednoduchostí“ jako by jste seděli v autě a plynule jej zrychlovali: extrémní rotace, hodně rotace, střední, málo nebo bez rotace. Těchto pět stupňů stačí. Pokud si jich dokážete představit sedm či více, je to jen dobře. To vše v kombinaci s různým umístěním a délkou, nezapomeňte i na různou rychlost. Čím dál tím víc, roste význam podání a i jeho komplexnost pro hráče ve stolním tenise. Stává se důležitou součástí samotné hry. V porovnání se servisy v tenise, když pominu rychlost, jdou mnohem snadněji přečíst.


P.S.: Jedná se o „volný překlad“ tohoto článku, bez následných jazykových a gramatických korektur. K překladu byla použita anglická verze článku.

S pozdravem - rczoc.