ČAST | ČMKV | TVREGISTR | STIS výsledky: A, L, S, B, T, M, Z, E, H, J, C, P, K, U | METODIKAROZHODČÍ | ELO ST

Nově v menu RACKETSPORT odkaz na Akční nabídku tohoto obchodu. Děkujeme Vám za návštěvu, přízeň a aktivní používání portálu TT-SPORT. Svou podportu určenou pro další rozvoj portálu můžete vyjádřit také proklikem na reklamním banneru v levém pruhu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Tým portálu TT-SPORT.cz.

Přihlášení / odhlášení

Podpořte Portál TT-SPORT

Předsedy České asociace stolního tenisu jsme se zeptali na rok 2012. Jak se dařilo ČAST, jak vidí budoucnost stolního tenisu a co nás čeká v roce letošním. Jaké budou novinky, to se dozvíte v rozhovoru se Zbyňkem Špačkem.

Jak hodnotíte působení ČAST v roce 2012?

Hned na počátku tohoto rozhovoru bych chtěl čtenářům sdělit, že na Konferenci ČAST, která se bude konat někdy během měsíce dubna, uvažuji společně se svými kolegy z výkonného výboru detailně zhodnotit naše působení za přesnou polovinu našeho funkčního období, tj. za dva roky. Hlavně z pohledu našeho bohatého volebního programu, a proto bych hrozně rád vybral jen to nejdůležijší, co se událo v tom roce předcházejícím.  Řekl bych, že z pohledu finančního to byl úspěšný rok, ale na druhou stranu z pohledu výsledků reprezentace to bylo naopak už horší. Toto hodnocení je však příliš černobílé.

Kam se ČAST posunula?

Mohu prohlásit, že v současné době je asociace konečně finančně stabilní. Je také aktivní ve vztahu ke všem složkám státní správy, které se dotýkají její činnosti. Zejména k MŠMT, parlamentu ČR a MV. Je ve shodě i s vedením OV, současným zastřešujícím orgánem sportu v ČR. Máme člena v nejvyšším vedení ETTU (Nikolase Endala) a i v dalších orgánech této evropské organizace.  To jsou ty hlavní pozitivní aktiva. Samozřejmě má ještě hodně daleko k dokonalosti. Jsme omezeni zejména finačně, a tím pádem i personálně. Stále musíme hodně podrobně zkoumat, jak rozumně investovat finanční zdroje tak, aby přinesla tato investice velkou přidanou hodnotu.

Jaké byly novinky v ČAST?

Těch hlavních bylo hned několik. Uspořádali jsme po dlouhé době významný světový turnaj v sérii World Tours v Olomouci pro dospělé, a také světový juniorský GJC (jako kategorie premium). Oba dva turnaje byly hodnoceny pozitivně. A aby toho nebylo málo, tak jsme kromě těchto dvou světových turnajů podali také přihlášku na MEJ v Ostravě. Vše dopadlo dokonale. V roce 2013 bude Česká republika pořádat všechny tři turnaje. Další významnou údálostí byla i premiéra evropské trenérské konference, která byla poprvé pořádána u nás (v Plzni), s vysokou domácí i zahraniční účasti.  Proto také byl na sekreteriát svazu přijat i další pracovník Jan Poledne, který bude mít mimo jiné na starosti technické, příp. organizační zajištění těchto turnajů a konferencí, včetně evropské ligy. Předsedkyně trenérsko-metodické komise paní Marta Novotná žačala intenzivně pracovat se svým týmem na nové trenérské knize (příručce pro trenéra). Stejně tak i na metodických listech, které budou k dispozici na webových stránkách asociace. Došlo ke stabilizaci a rozšíření informačního výsledkového, a také registračního systému. Stolní tenisté si na něj zvykli, hodnocení je velice pozitivní. Během roku došlo i na rozšíření projektu ,,Hledáme budoucí olympioniky“, pro ty nejmenší stolní tenisty. Již se nejedná jen o čtyři víkendové kempy, ale projekt se rozšířil i na kempy regionální, pod vedením stálého trenéra.  Velkým problémem byl přenun dotačního programu IV MŠMT, ,,Provoz a údržba sportovních zařízení“, který byl přesunut na jednotlivé svazy. Nakonec jsme včas všechno profinancovali a dokladovali, i když to bylo poprvé. Do jednotlivých klubů a TJ se tak dostalo více než 1.600,- tis.CZK.

Co čeká stolní tenis v letošním roce a kam chcete posunout působení ČAST?

Tak především tři velké akce, které pořádáme na území České republiky v roce 2013. Czech Junior&Cadet Open v rámci ITTF Global Junior Circuit, premium, tj. té nejvyšší kategorie, pořádáný tradičně v únoru v Hodoníně. Dále v červenci MEJ v Ostravě (pod záštitou ministra školství ČR) a WT dospělých v srpnu opět v Olomouci, ale tentokrát kategorie major s celkovou dotací pro hráče téměř 100 tis. USD. Já jen doufám, že všechny tyto turnaje přinesou pro český stolní tenis přestiž, respekt, ale také nějaké finanční prostředky do pokladny asociace.  Vstup ČAST jako kmenového sportu pod Ministerstvo vnitra považuji za obrovský úspěch, neboť se pro naše reprezentanty výrazně zlepší možnost přípravy, včetně finančního ocenění pro některé z nich. S tím souvisí i změna reprezentačních kádrů dospělých, financování reprezentantů (zejména jejich zahraničních startů). Takové podmínky zatím asi nikdy, od změny politického systému v naší republice, neměli.  Z hlediska servisu pro všechny stolní tenisty to je - rozšíření svazových webových stránek o složku metodiky pro trenéry, informační složka o dotacích pro krajské svazy a jednotlivé sportovní kluby. Celý svazový web by se měl celkově natolik vylepšit, aby sloužil skutečně jako informační zdroj pro všechny stolní tenisty a byl i zdrojem finančním. V druhé polovině roku by měla být hotová i zmiňovaná trenérská kniha, neboť ta stávájící je skutečně již překonaná.  Český stolní tenis by si měl v tomto roce udržet postavení v první desítce nejpočetnějších sportů v rámci České republiky. Určitě bychom si přáli, a uděláme pro to vše, aby zejména počet členů mládeže se vylepšil. Budeme se snažit tuto aktivitu podpořit i finančně, a stejně tak podpoříme i tu nejtalentovanější mládež.

Jak hodnotíte působení reperezentačních celků?

Tady jsem částečně zklamán. Jedná se zejména o reprezentační celky dospělých. Na MS družstev v Dortmundu skončily ženy v druhé desítce a muži propadli úplně. Jejich předposlední místo v elitní 24 členné skupině je zklamáním. Účast dvou žen na OH je pozitivní, ale i tam se nám nedařilo tolik, jak jsme si představovali. V dánském Herningu, kde se na podzim konalo ME jednotlivců, jsme také neoslnili, i když jsme měli kýženou medaili (čtyřhra žen) na dosah ruky. Na turnajích WT jsme na konci minulého roku zaznamenali dobré individuální výsledky (hlavně Iveta Vacenovská a Renata Štrbíková). Obě české reprezentantky se doslaly do závěrečných bojů. A to je dobrá vizitka pro letošní rok, hlavně pro soutěž družstev na ME. Pro mužskou část byl celý rok neúspěšný, přitom se systém přípravy změnil výrazně k lepšímu. Snad to přinese ovoce již tento rok. Mládežnické kategorie se neztratili,  i když jedna medaile z ME je asi málo. Přesto si doufám tvrdit, že z hlediska výsledků jsme na tom lépe než u dospělých.

Jaké bylo financování v roce 2012 a jaké to bude v následujícím roce?

Díky velkému tlaku na vládu a parlament se v loňském roce výrazně zlepšilo financování sportu. A protože jsme se naučili žít s minimem, tak jsme mohli rozdělit daleko více peněz než v minulých letech. Podpořili jsme finačně jednotlivé krajské svazy částkou přes 1.200,- tis. CZK, dále jednotlivé krajské projekty na mládež, či projekty jednotlivých klubů (částkou přes 1 mil. CZK). Další peníze (440 tis.CZK) obdržely kluby na jednotlivé talentované hráče a odměněni byli i pořadatelé skoro včech bodovacích turnajů mládeže. Peníze jsme přidali i na reprezentaci, SCM a na sportovní střediska (bývalé sportovní třídy), kde jsme rozšířili i jejich počet. Pro rok 2013 se na poslední chvíli podařil změnit rozpočet ČR, na sport se tam našla v posledních dnech loňského roku určitá finanční částka. Nebude to v takovém rozsahu, jako v roce 2012, ale vzhledem k tomu, že jsme si vytvořili slušnou finanční rezervu, tak se určitě budeme snažit udržet nastavený trend, zejména u podpory mládeže. Stále však musíme být finančně obezřetní. V letošním roce očekávám konečně schválení ,,zákona o sportu“ a změny rozdělování peněz z loterií. Znamenalo by to, že by jednotlivé sportovní svazy měly garantovaný každoroční příjem na svou činnost, což zatím není a každý rok se po pádu Sazky bojuje o peníze, jako o mimořádnou dotaci, což bere sílu a čas. Jen já jsem strávil osobně u těchto státních orgánů mnoho hodin, snad ne marně.

 

zdroj: ping-pong.cz